phone (994 12) 430-30-62
(994 12) 497-06-49
phone Şikayət üçün:
(994 51) 232-60-60

Siz yetişdirin, biz qoruyaq!

Məhsullarınızın etibarlı və dayanıqlı inkişafında ən böyük dəstəkçiniz

play

Hekayəmiz

1991-ci ildən fəaliyyət göstərən «Aqrokimya» MMC geniş işçi heyəti, peşəkar yanaşma üsulları və yüksək keyfiyyətli məhsulları ilə ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsində lider olmağı bacarmışdır. Şirkət bu dövr ərzində respublikaya bitki mühafizəsi vasitələrini ( pestisidlər, gübrələr, toxumlar, mikroelementlər və s. kənd təsərrüfatı təyinatlı mallar) idxalı edərək, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, yerli fermerlərin keyfiyyətli və səmərəli məhsullarla təmin olunmasını əsas hədəf kimi müəyyənləşdirmişdir.

Missiyamız

Şirkət olaraq, əsas missiyamız ətraf-mühitə zərər vermədən, ekoloji cəhətdən təmiz, keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında aqrokimyəvi xidmətin yeniliklərini və qabaqcıl təcrübəni tədbiq etməkdir.

Ətraflı