az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Fungisidlər

 1. Dithane M 45 80 WP (Mankozeb 800 qr/kq)
 2. Cidely TOP (difenokonazol 125q/l + siflufenamid 15q/l)
 3. Embrelia 140 SC Difenokonazol (40 g/l) + Izopirazam (100 g/l)
 4. Alto super KE (Propikonazol 350qr/l+Siprokonazol 80 qr/l)
 5. Koruneb 70%WP (Propineb 700qr/kq)
 6. Аliеttе WG 80( 80 % Fosetil-Al )
 7. Antracol 70% (Propineb 700qr/kq)
 8. Alleqro 80% Fosetil-Al
 9. Ancor (Heksakonazol 50 qr/lt)
 10. Apron Gold (Mefenoksam 350 qr/l)
 11. Bravo (Xlorotalonil 500 qr/l)
 12. Bordo MİX Valles (20% Metallik bakı-ra bərabər teхniki bordo bulamacı)
 13. Korleton 250 EC (Tiadimefon250 qr/l)
 14. Captan 50 WP (Captan 500 qr/kq)
 15. Dinit DS (Dinikonazol 10 qr/kq)
 16. Dectatore (Flutriafol 125 qr/l)
 17. Divident Star (Difenokonazol 50 qr/l Siprokonazol 6,3 qr/l)
 18. Dikotan M-22 (80% Maneb)
 19. Dikotan M-45 (Mankozeb 800 qr/kq)
 20. Dynali 90 SC (Difenokonazol 60 qr/l+Siflufenamid 30 qr/l)
 21. Folicur (Tebuconazol 250 qr/kq)
 22. İnfinito KC (Fluopikolid 62,5qr/l+Propamokarb hidroхlorid 625 qr/l)
 23. Göy daş (Mis sulfat 960 qr/kq)
 24. Quadris (Azoksistrobin 250 qr/l)
 25. Quadris Max (Azoksistroin 93,5 qr/l+Folpet 500 qr/l)
 26. Kor-Miltox (Mankozeb 20 %+21% Misə bərabər mis duzları)
 27. Koperhid 50 WP (50% Misə bərabər 77% Mis hidroksid)
 28. Koruma Bakır WR (Mis xloroksidi 500 qr/kq)
 29. Korconil 500 SC (Xlorotalonil 500 qr/l)
 30. Kemdazin 50 WP (Karbendazim 500 qr/kq)
 31. Koruval 50 WP (İpradion 500 qr/kq)
 32. Kor-Prex Dodine 65 WP (Dodine 650 qr/kq)
 33. Kortiram Forte 80WP (Tiram 800qr/kq)
 34. Miclothane 24 EC (Miklobutanil 245qr/l sistem və qoruyucu)
 35. Magmatil 500 EC (İmazalil 500 qr/l)
 36. Maxim XL (Fludioksonil 25 qr/l+Мefenoksam 10 qr/l)
 37. Melody Duo (5,5% İprovalicarb+61,3% Probineb)
 38. Pergado (Mandipropamid-5%+Mankozeb-60%)
 39. Pomarsol Forte 80 (Tiram 800 qr/kq)
 40. Previkur SL 607 (Propamokarb hidroxlorid 607 qr/l)
 41. Previcur Energy SL 840 (Propamokarb 530 qr/l+Fosetil-310 qr/l)
 42. Pyricose 300 SC (Pyrimetanil 300 qr/l)
 43. Polyram (Metiram 700qr/kq)
 44. Ridozeb MZ 72 WP (64% Mankozeb+8% Metalaksil)
 45. Ridomil Gold (Mankozeb 640 qr/kq+Mefenoksam 40 qr/kq)
 46. Ridomil Gold Plus 42,5 WP (Metalaksil M-25qr+Mis Xloroksidi 400 qr/l)
 47. Revus 250 SK (Mandipropamid 250 qr/l)
 48. Switch 62,5 WG (Cyprodinil 37,5 qr/kq+Fludioxonil 250 qr/kq)
 49. Score (Difenokonazol 250qrl)
 50. Tebuji 060 FS (Tebukonazol 60 qr/l)
 51. Tiovit Jet (800 qr/kq Kükürd)
 52. Tilt 250 EC (Propikonazol 250 qr/lt)
 53. Topas KE (Penkonazol 100 qr/lt)
 54. Taspa (Difenokonazol 250gr/l+Propikonazol 250gr/l)
 55. Chorus (Siprodinil 750 qr/kq)