az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Betanal Progress OF (Fenmedifam 91 qr/l+desmedifam 71 qr/l+etofumezat 112 qr/l)

 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkəBitkinin adıZərərvericinin adıPreparatın məsarif norması
(l/ha, kq/ha)
 Betanal Progress OF  (Fenmedifam 91 qr/l +  desmedifam 71 qr/l +  etofumezat 112 qr/l)  "Bаyеr", Аlmаniyа      Çuğundur Çuğundurun 2 yarpaq  fazasınadək bir ilik  ikiləpəli alaq otlarına  qarşı

0,75 l/ha
 Çuğundurun 2-6 yarpaq  fazasında birillik ikiləpəli  alaq otlarına qarşı 2,5 l/ha