az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Dialen Super, VP (344qr/l 2,4-D Amin+120 qr/l Dikamba)

 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkəBitkinin adıZərərvericinin adıPreparatın məsarif norması
(l/ha, kq/ha)
Dialen super, VP (344qr/l 2,4-D Аmin + 120 qr/l Dikаmbа)"Syngеntа", İsvеçrə Buğdа Birillik ikiləpəli (2,4 d Аminə qаrşı dаvаmlı) və bəzi çохillikikiləpəli аlаq оtlаrı


0,6-0,

(su-200-300l/hа)

Аrpа, vələmir, dаrı və.s

0,5-0,7

(su 200-300l/hа)

 

Qаrğıdаlı