az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Koruma Tonik (1 qr natrium5-nitroguaicolat + 2 qr natrium ortonitrifenolat + 3 qr natrium para-nitrofenolat)

 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkəBitkinin adıZərərvericinin adıPreparatın məsarif norması
(l/ha, kq/ha)
Koruma Tonik                  (1 qr natrium 5-nitroguaicolat + 2 qr  natrium ortonitrofenolat +3 qr natrium para-nitrofenolat) "Kоrumа Klor Alkali" Türкiyə 

 

Çiyələk İlk çiçəklər görünəndə 15 gündən bir 0,6
Taxıl bitkiləri Boruya çıxma fazasında və sümbül başları görünəndə 0,6

Tərəvəz

 

(pomidor, bibər, badımcan, xiyar, yemiş, kartof,qarpız)
Toxumlar Koruma Tonikli suda 8 saat,kartof yumruları isə 12 saat saxlanılır.
Şitilliklər 5 gündən bir dərmanlanır.
Çiçəkləmənin əvvəlində və
çiçəkləmədən sonra 7 gündən bir dərmanlanır
 


  50 ml/100 lt suya
    25 ml/100 lt suya  

   50 ml/100 lt suya

 

Meyvə (alma,armud, şaftalı,  sitrus bitkilər) 1. Yaşıl tumurcuq fazası
2. Qönçə fazası
3. Meyvələr noxud boyda olanda
50 ml/100 lt suya
Üzüm I və II çiləmə zoğlar əmələ gələndə
III çiləmə çiçəkləmənin başlanğıcında
IV çiləmə mayalanmanın başlanğıcında
50 ml/100 lt suya
Paxlalılar (lobya və bazilik, noxud, soya, mərcimək, araxis) Çiçəkləmədən əvvəl və başlanğıcında(meyvə tutumu üçün) 0,6
Pambıq I çiləmə ilk daraqda
II çiləmə ilk çiçəkdə
III çiləmə 90% qozalar əmələ gələndə
0,25
0,6
0,6
Gül bitkiləri  Çilingərlər 5-10 dəqiqə koruma Tonikli şitilliklər 10 gündən suda saxlanılır,bir dərmanlanır,inkişaf fazasında

25 qr/100 lt suya
16 qr/100 lt suya
50 qr/100 lt suya

Şəkər çuğunduru

I çiləmənin 2-3 yarpaq fazası                           II çiləmə təkləmə fazası                           III çiləmə kök qalınlaşmağa başlayar

0,25

0,6

0,6