az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


İnsektisidlər və Akarisidlər

 1. Velium Prime ( Fluopyram 400qr/l)
 2. Kung-fu 5 EC (Lyambda-siqalotrin 50 qr/l)
 3. Confidor 350 (Imidacloprid 350 qr/lt)
 4. Actara (Tiametoksam 250qr/kq)
 5. Dursban 480 EC (Хlоrpirifоs 480 qr/l)
 6. Bi-58 (Dimetoat 400 qr/l)
 7. Nurelle D (Sipermetrin 50 qr + Xlopirifos 50 qr/lt)
 8. Karate K.E (Lyambda-siqalotrin 50 qr/l)
 9. Actellik KE (Primifos metil 500qr/l)
 10. Ampligo (Xlorantraniliprol 100 qr/lt+Lyambda-Siqalotrin 50 qr/lt)
 11. Avantaj 25 EC (Karbosulfan 250 qr/l)
 12. Bazinon 60 EC (Diazinon 600 qr/l)
 13. Dentiz 2,5% (Deltametrin 25 qr/l)
 14. Eagros 50 DS (Flufenoxuron 50 qr/l)
 15. Emarebeno 05 WG (Emamektin qr/l benzoat 50 qr/l)
 16. Envidor (Spirodiclafen 240 qr/lt)
 17. Forse 1,5G (Teflutrin 1,5%)
 18. İnsegar (Fenoksikarb 250 qr/kq)
 19. Calypso OD 240 (Tiacloprid 240 qr/lt)
 20. Korban-4 (Xlorpirifos 480 qr/l)
 21. Kеlthаnе ЕC (Dikоfоl 195 q/l)
 22. Kortion M EC (Mеtil pаrаtiоn 360 qr/l)
 23. Korban 25 W (Хlоrpirifоs Etil 250 qr/kq)
 24. Kortrin 20 EC (Fenpropatrin 185qr/l)
 25. Kormilin (Diflubenzuron 480 qr/l)
 26. Kortac 100 EC (Alfa-sipermetrin 100 qr/l)
 27. Kingsor 5 EC (Heksihiazoks 50 qr/l)
 28. Kormite 79 EC (Propargit 790 qr/l)
 29. Koruma yazlıq yağ (Litrədə 850 qr mineral yağ)
 30. Koruma qışlıq yağ (650 qr Mineral yağ+15 qr DNOK)
 31. Kohinor 350 SC (İmidacloprid 350 qr/l)
 32. Karate Zeon (Lyambda-siqalotrin 50 qr/l)
 33. Kortomil 90 SP (Metamil 900 qr/l)
 34. Koru-Alfa 5 EC (Esfenvalerat 50 qr/l)
 35. Lufoks 105 EC (Fenoksikarb 75qr/l+Lufenuron 30 qr/l)
 36. Mostar 20 SP (Asetamipirid 200 qr/kq)
 37. Match (Lufenuron 50qr/l)
 38. Movento 100 SC (Spirotetramat 100qr/l)
 39. Malation 65 EM (Malation 650 qr/l)
 40. Oberon (Spiromesifen 240 qr/lt)
 41. Perfect 550 (Sipermetrin 50 qr+Xlorpirifos 500 qr/l)
 42. Pyramite (Pyridaben 20%)
 43. Politrin 315 KA (Profenofos 300 qr/l Lyambda-siqalotrin 15 qr/l)
 44. Proklaym 05 SG (Emamektin-benzoat 50 qr/l)
 45. Selest Top (Tiametoksam 262,5qr+Dife nokonazol 25qr +Fludoksanil 25qr/l)
 46. Suprakor 40 EC (Metidation 420 qr/l)
 47. Siperkor 25 EC (Sipermetrin 250 qr/l)
 48. Spintor 240 SK (Spinosad 240 qr/l)
 49. Torxi 550 SC (Fenbutation oksidi 550 qr/l)
 50. Vertimec (Abamektin 18 qr/l)
 51. Decis 2,5% (Deltametrin 25 qr/l)
 52. Voliam Targo 063 SC (Xlorantraniliprol 45 qr/l+Abamektin 18qr/l)

Voliam Targo 063 SC (Xlorantraniliprol 45 qr/l+Abamektin 18qr/l)

 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkəBitkinin adıZərərvericinin adıPreparatın məsarif norması
(l/ha, kq/ha)
Vоliаm tаrgо  063 SC (Хlоrаntrаniliprоl45 qr/l+ Аbаmеktin 18qr/l)     "Syngеntа", İsvеçrə Alma Аlmа mеyvəyеyəni, gənələr 75 ml/100 l suyа