az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Ekipp Super (30% Foramsulfuron+1% Lodosulfuron metilsodium)

 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkəBitkinin adıZərərvericinin adıPreparatın məsarif norması
(l/ha, kq/ha)

Ekipp Super   (30% Foramsulfuron +1% Lodosulfuron  metilsodium) "Bаyеr",Аlmаniyа

 

Qarğıdalı         Qarğıdalının 2-6 yarpaq fazasında birləpəli birillik, coxillik və ikiləpəlı alaq otlarına qarşı 

150qr/hа +
2 l yayıcı yapışdırıcı