az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Primextra Gold SK (Metolaxlor 312 qr/lt+terbutilazin 187,5 qr/lt)

 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkəBitkinin adıZərərvericinin adıPreparatın məsarif norması
(l/ha, kq/ha)
Primextra Gold SK (Metolaxlor 312 qr/lt+ terbutilazin 187,5 qr/lt) "Syngenta" İsveçrə   "Syngеntа", İsvеçrə Qarğıdalı Səpinə qədər və ya çıxışa qədər birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otlarına qarşı 3,0-4,0