az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Sencor TSK (Metribuzin 600 qr/lt)

 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkəBitkinin adıZərərvericinin adıPreparatın məsarif norması
(l/ha, kq/ha)
Sencor TSK
(Metribuzin 600 qr/lt) "Bayer" Almaniya 
Kartof Çıxışa qədər birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otlarına qarşı 0,8-1,6
Pomidor Birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otlarına qarşı. Şitil əkilənə qədər
Pomidorun 2-4 yarpaq fazasında
Şitil əkiləndən 15-20 gün sonra

1,2-1,6

0,8

1,1