az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Yarpaq gübrələri (Bioloji)

  1. Yarpaq gübrələri (Bioloji)
  2. IZABION

IZABION

 

Bitkilər Preparatın/məhlulun  Tətbiq vaxtı və xusisiyyətləri
məsarif norması
Meyvə bitkiləri
(alma,armud və s)
2,0-4,0 lt/ha
800-1000 lt/ha
KK mövsüm ərzində 2-4 dəfə: çiçəkləmə qabağı, çiçəkləmənin qurtarması, meyvələrin əmələ gəlməsinin başlanğıcı dövründə, meyvələrin qoz boyda olduğu mərələdə, meyvələr 6-7 sm olan mərhələdə
Üzüm 2,0-4,0 lt/ha
800-1000 lt/ha
KK mövsüm ərzində 2-3 dəfə: çiçəkləmə qabağı,
çiçəkləmənin sonu-gilələrin əmələ gəlməsinin başanğıcı mərhələsində gilələrin rənginin dəyişib yetişməsi vaxtı
Pomidor, badimcan, bibər 1,0-2,0 lt/ha
200-400 lt/ha
KK mövsüm ərzində 2-4 dəfə : bitkilərin boyu 10 sm olan və ya şitillər əkildikdən sonra, çiçəkləmə qabağı, meyvələrin əmələ gəlməsinin başlanğıcında ,meyvələrin rənginin dəyişməsi zamanı
Soğan,sarımsaq 2,0-5,0 lt/ha suvarma
sistemindən asılı olaraq
KK mövsüm ərzində 2-4 dəfə : bitkilərin boyu 10 sm olan və ya şitillər əkildikdən sonra, çiçəkləmə qabağı, meyvələrin əmələ gəlməsinin başlanğıcında ,meyvələrin rənginin dəyişməsi zamanı
  1,0-2,0 lt/ha
 200-400 lt/ha
KK mövsüm ərzində 1-3 dəfə: 4-5 yarpaq əmələ gəlməsi mərhələsində (soğanaqların formalaşmasının başlanğıcında) sonra 20 gün intervalla 2 dəfə
Kələm 1,0-2,0 lt/ha suvarma
sistemindən asılı olaraq
KK mövsümü ərzində 3 dəfə: şitillər əkildikdən sonra-hər 20 gün intervalla 2 dəfə
Kartof 1,0-2,0 lt/ha
200-400 lt/ha
KK mövsümü ərzində 2-3 dəfə: bitkilərin boyu 15 sm olan zaman,kökyumruların əmələgəlməsinin başlanğıcında, sonuncu yemləmədən 15 gün sonra
Şəkər,yem, mətbəx çuğunduru, turneps, kök 3,0-4,0 lt /ha
200-400 lt/ha
KK mövsüm ərzində 2-4 dəfə: 3-4 həqiqi yarpaq əmələ gəlmə dövründə sonra hər 20  gün intervalla
Gül-bəzək bitkiləri 1,0-2,0 lt/ha
200-1000 lt/ha
KK mövsüm ərzində 2-4 dəfə :yazda vegetasiyanın bərpasının başlanğıcında (çoxillik bitkilər üçün) və ya bitkilərin hündürlüyü 10 sm olan vaxt və ya şitillər əkildikdən sonra hər 15 gün intervalla
2,5 lt /ha suvarma
sistemində asılı olaraq
KK mövsüm ərzində 2-4 dəfə :yazda vegetasiyanın bərpasının başlanğıcında (çoxillik bitkilər üçün) və ya bitkilərin hündürlüyü 10 sm olan vaxt və ya şitillər əkildikdən sonra hər 15 gün intervalla