az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Tuviaan Forte ( Fluazifop-ll-butil 150 qr/l)

 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkəBitkinin adı

 

Alaq otları

 

Preparatın məsarif norması 
(l/ha, kq/ha)

Tuviann forte (Fluazifop-II-butil  150 qr/l) 

"Kоrumа", Türkiyə

 

 

 

Soya və digər paxlalılar, şəkər çuğunduru, kələm, soğan, günəbaxan,xiyar, noxud Birləpəli birillik alaq otları  0.75-1 alaq otların 2-4 yarpaq fazasında(bitkinin inkişaf fazasından asılı olmayaraq)
 Birləpəli çoxillik alaq otlarına qarşı(çayır)  1.5-2 alaq otları 10-15 sm hündürlükdə olanda (bitkinin inkişaf fazasından asılı olmayaraq)
Meyvə bağları  Birləpəli birillik və çoxillik alaq otlarına qarşı

     1.5-2 meyvə yığımından sonra ya da çiçəkləməyə qədər

Üzüm bağları 
Taxıl 
Noxud, soya, nut 
Soğan