az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Arcade 880 EC (Prosulfokarb 800 qr+Metribuzin 80 qr/kq)

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı şirkət və ölkəBitkinin adıAlaq otlarıPreparatın məsarif norması 
(l/ha, kq/ha)

                 Arkade 880 EC 

       (Prosulfokarb 800 g/l + Metribuzin 80 g/l)

             "Syngenta", İsveçrə

   

Kartof   Birillik ikipilləli və birpilləli alaq otları   4-5 kq/ha kartof bitkisinin hündürlüyü 5 sm olanda