az en ru

Aqrokimya


Embrelia 140 SC Difenokonazol (40 g/l) + Izopirazam (100 g/l)

 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı şirkət və ölkəBitkinin adıZərərvericinin adıPreparatın məsarif norması 
(l/ha, kq/ha)

Embrelia(Difenokonazol 40qr/l+izopirazam 100qr/l)       "Syngenta", İsveçrə

          
Аlmа Dəmgil,unlu şeh 1.25-1.5
Üzüm Dəmgil,unlu şeh 1.25-1.5
Şaftalı Unlu şeh, yarpaq qıvrılması 1.25-1.5