az en ru

Aqrokimya


Cidely TOP (difenokonazol 125q/l + siflufenamid 15q/l)

Bitki Nəzarət Məsarif norması l/ha Tətbiq vaxtı Gözləmə müddəti (gün)
Alma Dəmgil,unlu şeh 1,0 Vegetasiya müddətində 3
Xiyar (açıq sahə və örtulu sahə)

Unlu şeh,

alternarioz

,asxokitoz,

kladosporioz

,antraknoz

0.5-0.7 Xəstəliklərin əlamətləri meydana çıxanda,ikinci çiləmə birincidan 10 gün sonra 3
Yemiş (açıq sahə və örtulu sahə)

Unlu şeh,

alternarioz

,asxokitoz,

kladosporioz

,antraknoz

0.5-0.7 Xəstəliklərin əlamətləri meydana çıxanda,ikinci çiləmə birincidan 10 gün sonra 3
Qarpız (açıq sahə və örtulu sahə)

Unlu şeh,

alternarioz

,asxokitoz,

kladosporioz

,antraknoz

0.5-0.7 Xəstəliklərin əlamətləri meydana çıxanda,ikinci çiləmə birincidan 10 gün sonra 3
Pomidor  (açıq sahə və örtulu sahə)

Unlu şeh,

alternarioz,

kladosporioz

 

0.5-0.7 Xəstəliklərin əlamətləri meydana çıxanda,ikinci çiləmə birincidan 10 gün sonra 3
 Badımcan  (açıq sahə və örtulu sahə)

Unlu şeh,

alternarioz,

kladosporioz

 0.5-0.7 Xəstəliklərin əlamətləri meydana çıxanda,ikinci çiləmə birincidan 10 gün sonra 3
 Bibər   (açıq sahə və örtulu sahə)  

Unlu şeh,

alternarioz,

kladosporioz

 0.5-0.7 Xəstəliklərin əlamətləri meydana çıxanda,ikinci çiləmə birincidan 10 gün sonra 3
 Çiyələk  Unlu şeh,

alternarioz

,antraknoz,

ağ ləkəliliklər

 0.5-0.7 Xəstəliklərin əlamətləri meydana çıxanda,ikinci çiləmə birincidan 10 gün sonra 3