az en ru

Aqrokimya 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkəBitkinin adıZərərvericinin adıPreparatın məsarif norması
(l/ha, kq/ha)
Calypso OD 240 (Tiacloprid 240 qr/lt) "Bayer" Almaniya   Alma

Alma yaşıl mənənəsi, alma meyvəyeyəni

40qr/100 lt suya
Gilas Gilas milçəyi,alma yarpaqbükəni 40qr/100 lt suya
Armud Armud ballıcası 50 qr/100lt suya
Nar Nar mənənəsi 40qr/100 lt suya